Bệnh Viện Mắt Sài Gòn

Ngày đăng: 29/05/2016

Chia sẻ bài viết:

Địa chỉ: 100 Lê thị Riêng, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39256 155

Fax: (028) 3 925 61 60

 

Bản đồ hướng dẫn đường đi: