Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – Nha Trang

Ngày đăng: 31/05/2016

Chia sẻ bài viết:

Địa chỉ: 9-24 Khu Dân Cư Cầu Dứa,Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3895 039

Fax: (0258) 3893 455

 

Bản đồ hướng dẫn đường đi: