Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Vinh

Ngày đăng: 31/05/2016

Chia sẻ bài viết:

Địa chỉ: 999 Đại lộ VI Lê Nin, Hà Huy Tập, TP.Vinh

Điện thoại: 0238 860 95 95

Fax: 0238 860 95 96

 

Bản đồ hướng dẫn đường đi: