Tuyển dụng

Ngày đăng: 26/04/2019

Chia sẻ bài viết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT SÀI GÒN CHÀO ĐÓN CÁC ỨNG VIÊN CÓ QUAN TÂM ĐẾN CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY NHƯ SAU

 

1/. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO):

– MỤC ĐÍCH:

* Quản lý và điều hành những vấn đề tài chính và quản trị doanh nghiệp cho Tập Đoàn Mắt Sài Gòn;
* Đảm bảo các điều kiện tài chính mạnh thông qua tài chính và đầu tư;
* Quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro thông qua làm việc mật thiết với kiểm toán nội bộ và Ban Giám đốc.

– YÊU CẦU:

* Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, Kế toán;
* Có 10 năm kinh nghiệm trở lên trong việc quản trị kế toán quản trị, kế toán tài chính, thuế, đầu tư, quản lý rủi ro;
* Có 5 năm kinh nghiệm trở lên ở cùng vị trí;
* Khả năng lãnh đạo toàn diện cùng lúc nhiều chi nhánh trong Tập đoàn;
* Kinh nghiệm kiểm toán Big 4 được ưu tiên.

 

2/. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHỐI CHỨC NĂNG (COO):

– MỤC ĐÍCH:

* Thực hiện định hướng chiến lược cho Tập đoàn Mắt Sài Gòn;
* Mở rộng hệ thống và hoàn thiện qui trình quản lý, điều hành cho tất cả các Bệnh viện trong hệ thống;
* Chỉ đạo, hỗ trợ và kiểm soát quản lý vận hành các hoạt động mọi mặt hàng ngày của tất cả các Bệnh viện trong hệ thống, bao gồm đảm bảo các kế hoạch tăng trưởng và phát triển doanh thu, kiểm soát chi phí và lợi nhuận, thực thi và đáp ứng mục tiêu tài chính cho các kế hoạch tháng, quý, năm;
* Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan y tế và phi y tế chủ chốt.

– YÊU CẦU:

* Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến vận hành hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ (y tế, giáo dục, tài chính, v.v.) hoặc trong một môi trường y tế (bệnh viện, phòng khám, v.v.);
* Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp trung/ cấp cao phụ trách bộ phận phát triển kinh doanh và/hoặc quản trị doanh nghiệp;
* Kinh nghiệm quản lý trong ngành y tế là một lợi thế;
* Kinh nghiệm phát triển hệ thống vận hành và quản trị thay đổi trong doanh nghiệp;
* Kinh nghiệm quản lý con người và phát triển kinh doanh, dịch vụ;
* Có quan hệ tốt với các cơ quan chức năng.

 

VUI LÒNG GỬI SƠ YẾU LÝ LỊCH, ĐƠN XIN VIỆC VÀ CÁC BẰNG CẤP
CHỨNG CHỈ VỀ EMAIL TUYENDUNG@MATSAIGON.COM TRƯỚC 31/5/2019